EFOR - Strategic Agency

EFOR - Strategic Agency Haqqında

Biz Kimik ?

Efor Strategic Agency olaraq şirkətlərimizə 360 dərəcə marketinq xidmətləri təqdim edirik.Əsas prinsiplərimiz markalarımıza 360 yanaşma marketinq yanaşması göstərərək satış yönümlü kompleks həllər vermək, eləcə də markanın brendləşməsi istiqamətində onlayn və oflayn kanallardan optimal istifadə etməkdir.

360 dərəcə marketinqə nələr daxildir?

  • Marketinq strategiya
  • Social media idarəçiliyi (Instagram, Youtube, Tiktok, LinkedIn, Facebook, Teleqram və s)
  • SEO xidmətləri(Axtarış kanallarında)
  • Kreativ reklam
  • Influencer Marketinq
  • Brendinq
  • Outdoor
  • Tv/Radio
Xİdmətlərİmİz

Şirkətinizə müasir dövrün, yeni strategiyası.

Marketinq strategiyasının hazırlanması

Marketinq strategiyası, biznesin çatmaq istədiyi əsas vizyon doğrultusunda edilən bütün marketinq fəaliyyətlərini sistemləşdirərək özündə birləşdirən strateji planlamadır.

Social Media Marketinq

Social Media Marketinq,sosial şəbəkələrdə marketinq işinin təşkil edilməsidir. Hazırda bu marketinq kanalı bütün marketinq növlərinin içərisində ən çox effektivli vasitədir.

SEO / SEM

SEO(Search Engine Optimization) Google və s axtarış sistemlərində saytların və ya səhfələrin ilk sırda çıxmasını təmin edən, SEM(Search Engine Marketing) isə axtarış sistemlərində ödənişli açar söz və ya display reklamlar üçün nəzərdə tutulmuş xidmətdir.

Loqo / Brendinq

Sadə və oxunaqlı loqo eləcə də şirkətin promo məhsullarının effektiv şəkildə dizaynı, müasir dövürdə şirkətin fəaliyət ciddiyətini əks etdirən əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Bütün dövrlərdə unikal təsir bağışlayacaq və təsirli ola biləcək logo yaratmaq lazımdır.

Əlaqəyə Keçİn

Sİzİn NÖvbətİ
Layİhənİz Haqqında.